با سلام
در جدول زیر لیست قیمت پلن های هاست ویندوز به همراه امکانات هر پلن قابل مشاهده  می باشد


WIN-5G
120000 تومان سالیانه
5 گیگابایت
50 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2

WIN-1G
50000 تومان سالیانه
1 گیگابایت
10 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2

WIN-500
30000 تومان سالیانه
500 مگابایت فضا
5 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2

WIN-50
15000 تومان سالانه
50 مگابایت فضا
1 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2

 

  

در صورت نیاز از طریق ای دی  irweb@ تلگرام    ارتباط برقرار کنید