سامانه ثبت شکایت و پیگیری سایت ساز

 

 

کاربران محترم برای ثبت شکایت و انتقاد به ما از طریق لینک ذیل نسبت به درج شکایت خود اقدام و با یادداشت کد رهگیری خود از همان طریق نسبت به پیگیری شکایت و یا انتقاد خود اقدام نمایید :

 

ثبت شکایت و انتقاد به ما

 

صفحه اول سایت ساز